Motivational quotes in Marathi

Motivational quotes in Marathi: Marathi language is very popular in Maharashtra, India. It is the official language of the state and it is also one of 22 Indian languages to be designated as a classical language by the Government of India. Marathi has many similarities with other Indo-Aryan languages like Hindi, Gujarati, Punjabi and Tamil; these are called Indo-Aryan languages. All these four languages have developed from Sanskrit over centuries because they were all Prakrits that emerged from Sanskrit’s recitation (according to Hinduism).

Does it seem like your days are filled with an endless amount of struggles? There’s no need to feel this way. You can do anything you set your mind to, and if you want something bad enough, there is nothing that will stop you. These motivational quotes in Marathi will give you the inspiration and motivation needed to get through any tough day or situation.

Motivational quotes in Marathi

प्रतीक्षा करायला शिका.

प्रत्येक गोष्टीसाठी नेहमीच वेळ असतो.

Motivational quotes in Marathi

मी करू शकतो. मी करेन. कथेचा शेवट

Motivational quotes in Marathi

तुम्ही कितीही खाली असाल तरीही, नेहमी उठून तुमचे सर्वोत्तम द्या!🌸

Motivational quotes in Marathi

काय चूक होऊ शकते याची भीती बाळगणे थांबवा आणि काय योग्य होऊ शकते याबद्दल सकारात्मक रहा.

Motivational quotes in Marathi

आजचाच दिवस आहे. काल गेला 🗓

Motivational quotes in Marathi

 मी गर्दीच्या मागे जात नाही, मी त्यांच्यातून चालतो

Motivational quotes in Marathi

काळाच्या वाळूवर पायांचे ठसे बसून बनत नाहीत

Motivational quotes in Marathi

कधीही, कधीही, कधीही, कधीही हार मानू नका

Motivational quotes in Marathi

जर तुम्ही लाटा थांबवू शकत नसाल तर 🌊 सर्फ करायला शिका 🏄

Motivational quotes in Marathi

निरुत्साह म्हणजे पर्याप्ततेचा अभाव नसून धैर्याचा अभाव

Motivational quotes in Marathi

जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करणे थांबवत नाही तोपर्यंत तुम्ही कधीही अपयशी होत नाही

Motivational quotes in Marathi

शंभर मेंढ्यांपेक्षा वाघासारखे एक वर्ष जगणे चांगले

Motivational quotes in Marathi

अस्तित्वापेक्षा बरेच काही करा

Motivational quotes in Marathi

रात्रीचा अंधार, समुद्रातील सर्वात खोल आणि ताऱ्यांपैकी सर्वात तेजस्वी व्हा✨

Motivational quotes in Marathi

संयम म्हणजे प्रतीक्षा करण्याची क्षमता नाही, तर प्रतीक्षा करताना चांगली वृत्ती ठेवण्याची क्षमता

Motivational quotes in Marathi

मी नेहमी अशा गोष्टी करत असतो ज्या मी करू शकत नाही, अशा प्रकारे मी त्या करू शकतो

Motivational quotes in Marathi

यशाची काही रहस्ये आहेत: धैर्य, ध्येय निश्चित करणे आणि लक्ष केंद्रित करणे

Motivational quotes in Marathi

रस्ता सोडा, खुणा घ्या

Motivational quotes in Marathi

आयुष्य हे रोलर कोस्टरसारखे आहे त्यात चढ-उतार आहेत,ओरडणे किंवा राइडचा आनंद घेणे ही आपली निवड आहे

Motivational quotes in Marathi

तुमच्या भीतीवर कधीही विश्वास ठेवू नका, त्यांना तुमची ताकद माहित नाही

Motivational quotes in Marathi

मेणबत्तीसारखे जगा 🕯 जी स्वतः जळते पण इतरांना प्रकाश देते. ✨

Motivational quotes in Marathi

निश्चय हा स्नायूसारखा असतो. जर तुम्ही त्याचा नियमित वापर केला नाही तर ते कोमेजून जाते

Motivational quotes in Marathi

 एकच प्रवास आतमध्ये आहे

Motivational quotes in Marathi

लोक तुम्हाला त्या उद्दिष्टाबद्दल कसे सांगतात आणि तुमचे फोकस तोडत नाहीत यावर लक्ष केंद्रित करा

Motivational quotes in Marathi

वेगळं असणं खूप सोपं आहे, पण चांगलं होणं खूप अवघड आहे

Motivational quotes in Marathi

सुरुवात करण्यासाठी तुम्ही महान असण्याची गरज नाही, पण तुम्हाला महान व्हायला सुरुवात करावी लागेल

Motivational quotes in Marathi

निमित्त तुमच्या स्वप्नांना धूळ चारेल

Motivational quotes in Marathi

आपली स्वप्ने सत्यात उतरवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे जागे होणे

Motivational quotes in Marathi

आयुष्य म्हणजे 10% आपल्यासोबत काय घडते आणि 90% आपण त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतो

Motivational quotes in Marathi

एखादे आव्हान दिले तर प्रसंगाला सामोरे जा

Motivational quotes in Marathi

त्यांना फर्स्ट क्लास उडवायचे आहे. आम्हाला विमानाची मालकी हवी आहे

Motivational quotes in Marathi

इतरांना तुमच्यासाठी हवे असलेले जीवन हवे आहे, ही तुमची जबाबदारी नाही

Motivational quotes in Marathi

आम्ही कालबाह्य होण्यापूर्वी प्रेरणा घेण्याची आकांक्षा बाळगा

Motivational quotes in Marathi

अनुभव म्हणजे जीवन आपल्याशी कसे जुळते आणि आपल्याला एकमेकांवर प्रेम करण्यास आणि क्षमा करण्यास शिकवते

Motivational quotes in Marathi

जोपर्यंत माणूस त्याच्या शक्यतेपेक्षा जास्त हाती घेत नाही तोपर्यंत तो जे काही करू शकतो ते कधीही करू शकत नाही

Motivational quotes in Marathi

तुम्ही तुमच्या आवडत्या गोष्टी करत नसाल तर तुमचे जीवन जगण्यास योग्य नाही. तू इथे कशासाठी आला आहेस?

Motivational quotes in Marathi

तुम्ही जगात पाहू इच्छित बदल व्हा

Motivational quotes in Marathi

एखादे फूल 🌸 पुढच्या फुलाशी स्पर्धा करण्याचा विचार करत नाही. ते फक्त फुलते.💐

Motivational quotes in Marathi

Leave a Comment